Ιταλία - Νοέμβριος 2008

Το 3ο διεθνικό εργαστήριο του προγράμματος «Συμφιλίωση μέσω της τέχνης: Αντιλήψεις για το Χιτζάμπ» πραγματοποιήθηκε στη Βερόνα, στις 23 Οκτωβρίου 2008. Ο σκοπός του ήταν να αξιολογήσει τα δημιουργικά εργαστήρια, να παρουσιάσει τα αποτελέσματά τους και να προκαλέσει συζήτηση για το πώς θα κινηθούμε από τα δημιουργικά εργαστήρια στα θεατρικά έργα. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος Aιδα. Το εργαστήριο βασίστηκε σε τρεις παρουσιάσεις από τους εμψυχωτές των εργαστηρίων Rosanna Sfragara για την Ιταλία και Shirin Maanian για την Ελλάδα, και από το θεατρικό συγγραφέα Kiril Topalov για τη Βουλγαρία. Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση του εργαστηρίου η οποία περιέχει μια περίληψη των παρουσιάσεων που δόθηκαν και των κύριων συμπερασμάτων του εργαστηρίου.

Photos: