Σύνθεση

Η Συνθετική Έκθεση συντάχθηκε από το Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών PRISMA. Βασίζεται στις τρεις εκθέσεις των χωρών που συμμετέχουν στο Έργο, δηλ στην Ιταλική Έκθεση του οργανισμού Fondazione Aida σε συνεργασία με τον καθηγητή Gabriel Maria Sala του Πανεπιστημίου της Βερόνα, στην Ελληνική Έκθεση του Κέντρου Αναπτυξιακών Μελετών PRISMA και στην Βουλγαρική Έκθεση της Ακαδημίας Βαλκανικού Πολιτισμού. Στη Συνθετική Έκθεση, εκτός από τις συντομευμένες εκδοχές των τριών αυτών κειμένων, περιλήφθηκε επίσης μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το ζήτημα της μαντίλας, μία συγκριτική θεώρηση των τριών χωρών και συνολικά συμπεράσματα.

Σύνθεση της έρευνας στις τρεις χώρες (αγγλικά)