Εισαγωγή

Μια αφθονία άρθρων και επιστημονικών δημοσιεύσεων έχουν εμφανιστεί πρόσφατα στην Ευρώπη γύρω από το θέμα του χιτζάμπ, για τις μουσουλμανικές κοινότητες της Ευρώπης καθώς και τη θέση της γυναίκας στη μουσουλμανική κοινωνία. Γραμμένα από δημοσιογράφους, πολιτικούς ακαδημαϊκούς, ερευνητές και διαμορφωτές κοινής γνώμης, αυτές οι δημοσιεύσεις προσφέρουν μια διορατικότητα στα ζητήματα που σχετίζονται με το χιτζάμπ και τις αντιλήψεις του ευρωπαϊκού κοινού.
Με αυτό κατά νου οι συνεργάτες του ReconcArt ερεύνησαν τα δημογραφικά στοιχεία, την ιστορία, και την παρούσα κατάσταση του μουσουλμανικού πληθυσμού στη χώρα τους και τεκμηρίωσαν τη συζήτηση γύρω από το χιτζάμπ. Η έρευνα αυτή πλαισιώνει το θέμα του προγράμματος και το υποστηρίζει με ιστορικές, ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές και πολιτικές πληροφορίες καθώς και τη διατύπωση των κύριων θεμάτων ώστε να καθοδηγήσουν τις δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες του προγράμματος.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται από τους συνεργάτες προγράμματος, το χιτζάμπ αναφέρεται για μια εκδήλωση πίστης, μιας πολιτιστικής παράδοσης, ενός ζητήματος που αφορά το γυναικείο φύλο και όλο και περισσότερο ενός πολιτικού οργάνου. Εν τούτοις, πέρα από τα θέματα που υπόκεινται στη χρήση της μαντίλας, κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες, παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την ιστορία, το μέγεθος και τη τρέχουσα θέση του μουσουλμανικού πληθυσμού της στην κοινωνία, και κατά συνέπεια ερμηνεύει αυτό το θέμα με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.