Βουλγαρία

Η Βουλγαρία έχει το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό μεταξύ των κρατών της ΕΕ (12% στο σύνολο). Ο Μουσουλμανικός πληθυσμός στη Βουλγαρία είναι γηγενής και έχει μακροχρόνια ιστορική παρουσία στη χώρα. Οι Βούλγαροι είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη μαντίλα, δεδομένου ότι η μουσουλμανική κοινότητα είναι μεγάλη και έχει ζήσει εκεί για αιώνες. Επιπλέον η Βουλγαρία έχει ακόμα ζωντανή τη μνήμη των χρόνων όπου το μαντίλι ήταν σύνηθες μεταξύ των (χριστιανικών) γυναικών. Εν τούτοις, στη Βουλγαρία περισσότερο από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες το χιτζάμπ έχει πάρει νέες διαστάσεις. Πολλά σχετικά γεγονότα έχουν λάβει χώρα και ιστορίες για μια τακτική χρήση του χιτζάμπ αφθονούν, η νομοθεσία για το θέμα παραμένει εκκρεμής και πολιτικοί και διανοούμενοι συμμετέχουν σε μία δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα. Για να διαβάσετε την πλήρη βουλγαρική έκθεση, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

The hijab debate in Buglaria (Αγγλικά)