Υπόβαθρο και στόχοι

Σε μία περίοδο που η πρακτική της μουσουλμανικής μαντίλας (χιτζάμπ) έχει γίνει το επίκεντρο διαμάχης στην Ευρώπη και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις καθώς και την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το ReconArt επιχειρεί να διερευνήσει τα κύρια ζητήματα που συναρτώνται με τη χρήση της μαντίλας, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά τόσο από τις μουσουλμάνες όσο και από τις μη μουσουλμάνες γυναίκες. Χρησιμοποιώντας μια βιωματική «από τη βάση» προσέγγιση και μια μεθοδολογία που βασίζεται στην αυτο-έκφραση μέσα από την τέχνη, με έμφαση στο θέατρο, το χορό και τη μουσική, το ReconArt ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από θρησκεία και πολιτισμικό υπόβαθρο να σκεφτούν, να αισθανθούν και να δημιουργήσουν τέχνη με σκοπό τη συμφιλίωση και την αμοιβαία κατανόηση.
Το ReconcArt έχει επίσης τους εξής συγκεκριμένους στόχους:

• Να προωθήσει τη δικτύωση μεταξύ των Ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανισμών και ιδιαίτερα όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα που περιβάλλουν την πρακτική της μουσουλμανικής μαντίλας.
• Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα δια-πολιτισμικού διαλόγου και καλλιτεχνικής έκφρασης.
• Να βελτιώσει τις δεξιότητες των καλλιτεχνών και του κοινού γενικότερα ώστε να κατανοήσουν το πολιτισμικό υπόβαθρο των μειονοτήτων αλλά και να ενισχύσει το ρόλο της Τέχνης ως φορέα αυτής της κατανόησης.
• Να προσελκύσει την ενεργό συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών από όλες τις κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων.