Δραστηριότητες

Το ReconcArt πραγματοποιεί μία σειρά συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στις τρεις συμμετέχουσες χώρες για την υλοποίηση των στόχων του:

  • Έρευνα βάσης για να ανιχνευτούν οι κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές πτυχές της χρήσης της μουσουλμανικής μαντίλας στην Ευρώπη, προκειμένου να προσδιοριστούν τα κύρια θέματα που θα καθοδηγήσουν την μεθοδολογία της δημιουργικής έκφρασης.
  • Σειρά εργαστηρίων δημιουργικής έκφρασης, στα οποία μια ομάδα γυναικών, μουσουλμάνων και μη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποδέχονται τη χρήση της μαντίλας και αυτών που δεν την αποδέχονται, καλούνται σε κάθε χώρα, κάτω από την καθοδήγηση ενός εμψυχωτή, να εκφράσουν και να συζητήσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους σχετικά με την πρακτική της μαντίλας, χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές τέχνης.
  • Παραγωγή και παρουσίαση ενός θεατρικού έργου με βάση το υλικό που συλλέχτηκε και τα θέματα που εντοπίστηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων δημιουργικής έκφρασης. Μία διαφορετική εκδοχή του έργου αυτού θα παρουσιαστεί σε κάθε χώρα, βασισμένη στα αποτελέσματα των εργαστηρίων της χώρας αυτής.
  • Οργάνωση μίας διεθνούς πολιτιστικής εκδήλωσης που περιλαμβάνει τις θεατρικές παραστάσεις των τριών εργαστηρίων (Ελληνικού, Ιταλικού και Βουλγαρικού), ένα συνέδριο με σκοπό την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του ReconcArt με συμμετοχή όλων των συντελεστών του, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του καλλιτεχνικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού, και μια εικαστική έκθεση με θέμα τη μουσουλμανική μαντίλα.
  • Δημοσίευση ενός εντύπου με τα κύρια επιτεύγματα του ReconcArt και με δείγματα των καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων των εργαστηρίων και των θεατρικών παραστάσεων, με σκοπό την ευρύτερη διάδοση τους.