Επισκόπηση

Το θέατρο  επιλεχτηκε ως μέσο διάδοσης των αποτελεσμάτων αυτού του έργου και κυρίως των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Το υλικό, οι σκέψεις και οι ιδέες που αναδύθηκαν μέσα από τα δημιουργικά εργαστήρια σε κάθε χώρα  οδήγησαν στην παραγωγή ενός θεατρικού έργου με σκοπό να διαδοθεί το μήνυμα της συμφιλίωσης αλλά και να εκφραστεί τη σύγκρουση και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν στην πολυ-πολιτισμική Ευρώπη.
Μετά το τέλος των εργαστηρίων οι γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτά καθώς και άλλες ερασιτέχνες ηθοποιοί εκπαιδεύτηκαν για να παίξουν στο έργο που  παρουσιηκε στα εθνικά ακροατήρια κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού του 2009 σε έναν μικρό αριθμό δημόσιων παραστάσεων. Τέλος, και τα τρία θεατρικά έργα παρουσιάστηκαν  κατά τη διάρκεια του  φεστιβάλ που  διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος στην Αθήνα, στις 15-16 Μαϊου 2009