Преглед

Серия творчески семинари за мюсюлманки и не-мюсюлманки бяха проведени в Италия, Гърция и България през 2008 г. Под ръководството на опитни водещи жените експериментираха различни форми на изкуството с цел да изразят вижданията и чувствата си по въпроса за носенето на хиджаб в съвременна Европа. Този процес се превърна в едно вълнуващо и творческо пътуване за всички жени, които участваха и изпитваха дълбоко взаимно уважение и разбиране. Тези семинари ще помогнат много за създаването на трите театрални произведения, които ще бъдат представени в границите на програмата. За да научите повече за семинарите, моля проследете връзките по-долу: