Италия


До юни 2008 осъществихме серия събирания за посредничество (mediation sessions) с помощта на специализирани мюсюлмански посреднички с оглед да окуражим жените-мюсюлманки да участват в творческите семинари. Тази първа фаза на посредничество обхвана един цикъл от десет занимания, които бяха осъществени в Каза ди Рамиа (Casa Di Ramia), един специално защитен мултикултурален женски център. Участващите жени разказаха историите си, говориха за семействата си, за емигрантското си пътуване, за непрекъснатото си сблъскване с трудни проблеми, като напр. този за религията им. Този цикъл семинари прие по-нататък по-театрален характер в един семинар, направен от Фондация Aida. Така всичко, което произтичаше от първата фаза на срещите, се трансформира във формите на театъра (употреба на глас, импровизация, мимика, език на тялото и др.) и доведоха до моменти на изкуство. Участниците съставиха една смесена група от различни страни, като Мароко, Алжир, Бразилия, Палестина и Италия. Джамила (Jamila), Наджат (Najat), Сузана (Susanna), Сандра (Sandra), Росела (Rosella), Шихам (Siham), Фатима З. (Fatima Z.), Худа Фатима (Huda Fatima), Самар (Samar), Туци (Tucci), Елена (Elena), Чинция (Cinzia), Асма (Asmaa) и Росана (Rosanna) участваха и ръководеха тези творчески семинари. Хвърлете поглед върху снимките по-долу.

Снимки:

 

 

 

 

 

 

 

More photos...