Гърция

 
От април до октомври 2008 г. осъществихме серия творчески семинари, за да изследваме проблемите, свързани с обичая на хиджаб в Гърция. Гръцките семинари бяха много популярни сред жените мюсюлманки и немюсюлманки. По време на семинарите групата на жените правеше драматични, импровизационни, музикални и двигателни упражнения като средство за намиране на общ език между жените с различна етническа, културна и религиозна характеристика. Седмица след седмица участващите жени все по-добре се ориентираха как да разбират своята идентичност, да отхвърлят стари стереотипи на мислене, да изучават по-дълбоко смисъла и значението на хиджаб, а също и да анализират теми, отнасящи се до убеждение, вяра, страх, молитва, литургия и символи, образ на тялото и възприемането на „другия”. Серия от занимания бяха посветени на фотографията, на проектирането, на поезията, както и на общо участие в религиозното изразяване на другите. Последните седмици на семинарите бяха съсредоточени върху съчиняване и писане на театрални монолози, които доведоха до създаването на окончателен сценарий за театрално представление. Гръцките семинари бяха ръководени от актрисата и режисьорка Ширин Юсефиан Мааниан (Shirin Youssefian Maanian), с помощта на актрисата/режисьор Атина Арсени, под егидата на Гръцкия център на Международния театрален институт. 

Снимки:

       

 

Visual material