България

Творческите семинари в България започнаха малко по-късно от предвиденото, поради трудността да намерим жени, склонни да говорят открито по една толкова чувствителна тема. Затова започнахме през юни 2008 с една основна група от 13 жени – мюсюлманки и християнки. Семинарите бяха ръководени от Нина Берова. За разлика от другите групи организирахме семинарната работа около създаването на театрално произведение, което бе написано от драматурга (и участник в програмата) Кирил Топалов (Kiril Topalov). В пиесата акцентът е поставен върху свързаните с хиджаб проблеми, така както те се проявяват в цяла Европа, а не само в България, като тя се основава на много широко и задълбочено изследване. По време на семинарите участващите жени рисуваха, споделяха познанията и възможностите си по отношение на различни изкуства, като песен, танц и др. Хвърлете поглед на рисунките им, вдъхновени от хиджаб. Кликнете на иконката, за да видите изображенията в по-голям размер.