София – април 2008

Вторият международен семинар на програмата „Сближение чрез изкуството: Възгледи за Хиджаб” се състоя в София на 18 април 2008 г. Семинарът бе организиран от проф. д-р Кирил Топалов (Prof. Dr Kiril Topalov), председател на Академия за балканска цивилизация, в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Целта на семинара беше да се обсъдят задълбочено различните аспекти на хиджаб. В семинара участваха университетски преподаватели и студенти от Центъра за източни езици и култури. Можете да прочетете в резюме  или изцяло (на английски) изнесените доклади:
  1.  '„Хиджаб и иранската жена” ('Hijab and the Iranian women' by Dr Ludmila Yaneva) 
  2. 'Мохамеданите (помаците) в България” от д-р Стоян Райчевски ('The Mohammedan Bulgarians (Pomaks)’ by Dr Stoyan Raichevsky)
  3. 'Хиджаб – употреби и злоупотреби” от доц. д-р Цветанка Хубенова' ('Hijab uses and misuses' by Prof. Dr Cvetanka Hubenova
  4. ‘„Въпросът Хиджаб” от Биляна Попова, студентка (‘The hijab affair’ by Biliana Popova (student)
  5. „Модата Хиджаб” от Галя Гечева, студентка (‘The hijab across the centuries’ by Stela Bratoeva (student)
  6. „Модата Хиджаб” от Галя Гечева, студентка ’ (‘Fashion hijabs’ by Galia Gecheva (student)

Photos: