Италия – октомври 2008

Третият международен семинар на програмата „Сближение чрез иpкуството: Възгледи за Хиджаб” се състоя във Верона на 23 октомври 2008 г. Целта му бе да се прецени работата на творческите семинари, да се представят резултатите им и да се предизвика разискване по въпроса за преминаването от творческите семинари към създаването на театралните произведения. Семинарът бе проведен в помещението на фондация Аида и бе центриран около трите изложения на ръководителите на националните семинари Росана Сфрагара (Rosanna Sfragara) за Италия, Ширин Мааниан (Shirin Maanian) за Гърция и драматурга Кирил Топалов за България. Можете да прочетете доклада от семинара , който съдържа резюме на изложенията, които бяха направени, както и изводите от семинара.

Photos: