Изводи

 Обобщеното изложение е направено от Изследователския център за развитие ПРИЗМА. Базира се на трите изследвания в страните, които участват в програмата, тоест върху италианското изложение на организацията Фондация Аида в сътрудничество с проф. Габриел Мария Сала (Gabriel Maria Sala) от Университета във Верона, върху гръцкото изложение на Изследователския център за развитие ПРИЗМА и върху българското изложение на Академията за балканска цивилизация. В Обобщеното изложение освен съкратените варианти на трите текста е включен и преглед на библиографията на европейско равнище по въпроса за забрадката, сравнителен преглед на трите страни и общи изводи.
Обобщено изложение