Предмет на изследването

1. Да изследва практиките на хиджаб (забрадката) в мюсюлманската традиция.
2. Да запознае с дискусиите около проблема „хиджаб”, установявайки и анализирайки главните теми, които се крият зад употребата (или не-употребата) на забрадката, според възгледите на европейските или мюсюлманските общества.
3. Да събере и да представи социално-демографски данни на (женското) мюсюлманско население във всяка една от участващите страни (България, Гърция, Италия) и в Европа като цяло.
4. Да анализира историческото и съвременното място (в религиозно, обществено, културно и политическо отношение) на мюсюлманското, особено женското, население във всяка от участващите страни и общо в Европа, що се отнася до хиджаб.
5. Да предложи как тези теми могат да дадат насоки за работата на творческите семинари и за създаването на театрално произведение.