Гърция

Към автохтонното и с историческо присъствие в Гърция мюсюлманско малцинство (съсредоточено в областта Тракия) се прибавя през последните десетилетия и струпване на емигранти. Смята се, че в Гърция живеят 360 000 мюсюлмани сред 11-милионно население.
Във връзка с мюсюлманската забрадка в Гърция не са отбелязани много инциденти и проблемът се дискутира главно по повод на събития в други страни, на стереотипи във възгледите за мюсюлманската религия или на конфликта между исляма и Западния свят.
Ако искате да прочетете целия текст на изложението, последвайте посочената по-долу връзка:

The hijab debate in Greece  (Дебатът за хиджаб в Гърция).