България

България има най-голямото мюсюлманско население сред страните от Европейския съюз (около 12 % от населението на страната). Мюсюлманското население е местно и с дълговременно историческо присъствие. Българите са свикнали със забрадката не само поради вековното съжителство с многобройното мюсюлманското население, но и защото с нейната употреба са привикнали традиционно и християнските жени, особено в селата. Все пак в България в по-голяма степен, отколкото в останалите участващи в програмата страни, проблемът с хиджаб придобива нови аспекти. Липсата на законодателно отношение към проблема провокира по някои поводи обществени дискусии, свързани с проблеми на идентичността. За да прочетете цялото българско изложение, последвайте, моля, връзката по-долу:

The hijab debate in Bulgaria  (English) (Дебатът за хиджаб в България).