Партньори

Координатор

Център за изследователско развитие ПРИЗМА (ГР)
За връзка: Фули ПАПАГЕОРГИУ,
Мирто АДАМАНТИАДИ
Email: fouli.papageprgiou@prismanet.gr   

URL: www.prismanet.gr

Центърът за изследователско развитие ПРИЗМА е независимо дружество за изследване и организиране на дейности, специализирано в проблематиката на местното развитие и особено в областта на културата, социалната политика, човешките ресурси, туризма, информационното общество и общественото управление.
В границите на културната си дейност дружеството ПРИЗМА е осъществило многобройни издания, изложби, национални и международни семинари, театрални продукции.
ПРИЗМА е създадена през 1989 г. и днес е едно от водещите гръцки дружества в тази област. Член е на Европейската мрежа на изследователските и образователни центрове. Нейните клиенти и сътрудници са представители главно на обществения сектор: местни власти, организации, представляващи гражданското общество, неправителствени организации, университети и изследователски центрове, Европейската комисия, както и международни организации като OECD (ОИСР).


Съорганизатори

Академия за балканска цивилизация (БГ)
За връзка: Кирил Топалов.
E-mail: ktopalov@abv.bg

Академията за балканска цивилизация е организация с нестопанска цел, чиято дейност се изразява в:

  • Развиване на културното сътрудничество в Балканския регион
  • Разработване на национални и европейски образователни и културни програми
  • Подпомагане на сътрудничеството между национални и международни организации в областта на образованието, изкуството, литературата и културата
  • Превеждане и издаване на книги

В работата на Фондация Академия за балканска цивилизация взимат участие широк кръг български и чуждестранни учени, интелектуалци, дейци на изкуството и културата.


Фондация АИДА (ИТ)
За връзка: Мери Малагути, Елена Спола
E-mail: fondacione@f-aida.it
URL : www.fondacioneaida.it

Фондация АИДА е основана във Верона през 1983 г. от група театрални артисти с цел да осъществява детски спектакли. Наред с тази дейност фондацията се включва и в редица национални и международни културни програми. Развива дейности, като:

  • Организиране на културни прояви и изложби
  • Участия в програмата „Култура” на Европейския съюз
  • Организиране на театрални спектакли за деца и юноши
  • Професионално обучение на театрални специалисти
  • Участие в работата на специализирано театрално издателство

Фондацията е активен член на различни европейски мрежи със сродна дейност.
Във всички области на своята дейност действията на Фондация АИДА винаги са в съгласие с принципите й за силна обществена ангажираност.

 


 

Артистична трупа „Алектон”
За връзка: Костас Картеляс
E-mail: alekton@otenet.gr

Трупата „Алектон” е организация с нестопанска цел, създадена като асоциация. През деветте години на съществуването си е организирала различни културни и художествени прояви, сред които собствени и съвместни театрални постановки, концерти и беседи, публикуване и представяне на книги и на произведения на изкуството. Във фоайето на театъра функционира художествена галерия. Дейността на „Алектон” обхваща:

  • Театрални постановки
  • Музикални прояви
  • Изложби на нови художествени техники, обединяващи различни средства, като рисуване, скулптура, оптически техники и др.
  • Издаване на каталози за изложби
  • Издаване на поезия, проза и художествени творби
  • Организиране на беседи, конференции, премиери на книги, рецитали и др.

Спомагателен член

Гръцки център на Международния театрален институт (ITIGR)
За връзка: Неофитос Паонайоту, Тодорис Абазис
E-mail: itigr@otenet.gr
URL: www.hellastheatre.gr

Гръцкият център на Международния театрален институт (ITIGR) е член на Международния театрален институт (ITI) към ЮНЕСКО и е един от неговите 90-те центъра, които са създадени в целия свят от 1948 г. досега.
Създаден е през 1951 г. като неправителствена организация с нестопанска цел. Негови членове могат да бъдат театрали-професионалисти (артисти, режисьори, сценографи, театрални критици и историци, драматурзи, преводачи и др.).
Финансира се от Министерството на културата и си сътрудничи с културни институции, гръцки и чуждестранни дружества, с посолства и културни и образователни центрове на чужди държави в Гърция.
ITIGR се стреми чрез своята дейност да съдейства за по-доброто международно сътрудничество в името на развитието на театралното изкуство във всички негови прояви и по този начин да интензифицира връзките на гръцкия театър със световния.