Методология

ReconcArt си служи с техники за творческо изразяване, разчитащи на актьорско майсторство, рисуване, музика, писателски умения и други видове изкуства, чрез които да улесни изразяването на дълбоко вкоренени в женската душевност и манталитет чувства и убеждения по отношение на мюсюлманската забрадка, независимо от произхода и религията на жените. Доказано е, че когато се прилагат в една сигурна и неконфликтна обстановка, техниките на творческото изразяване помагат активно за освобождаването на човешките емоции, а оттам – и за изграждането на истинско взаимно разбиране.
Освен това ReconcArt обединява усилията на драматурзи, режисьори, артисти, преподаватели по творческо изразяване и на други дейци на изкуството, които проявяват интерес към сътрудничество със самодейци в името на постигането със средствата на нови форми на творческото изразяване на новаторски художествени резултати.