Основи и цели

Във времето, когато носенето на мюсюлманската забрадка (хиджаб) се е превърнало в повод за един от най-острите, предизвикващи дискусии и привличащи вниманието на медиите конфликти в Европа, ReconcArt се заема да изследва сложния възел от проблеми, свързани с употребата на забрадката и с отношението към нея както на мюсюлманките, така и на жените-немюсюлманки. Разчитайки на идентичността на човешката природа, както и на възможностите за самоизява чрез средствата на изкуството, на театъра, танца и музиката, ReconcArt окуражава всички жени, независимо от тяхната религиозна или културна принадлежност, да измислят, да почувстват и да сътворят изкуство, което да помогне за тяхното сближение и взаимно разбиране.
ReconcArt има и следните конкретни цели:

• Да улесни свързването помежду им на европейски културни организации, особено на онези, които се интересуват от проблематиката, свързана с носенето на мюсюлманската забрадка.
• Да създаде платформа за междукултурен диалог и художествени изяви.
• Да засили способността на дейците на изкуството и на обществото да разбират културната идентичност на малцинствата чрез повишаване на ролята на изкуството като фактор на това разбиране.
• Да привлече като съмишленици колкото е възможно повече граждани от всички обществени групи, включително и от малцинствата.