Преглед

Театрални спектакли.
Театърът бе избран като средство за изразяване на резултатите на програмата и главно на резултатите на семинарите във всяка една от участващите страни. Събраният материал, мислите и идеите, които възникнаха в резултат на творческите семинари във всяка страна, доведоха до създаване на театрално произведение, чиято цел е да предаде посланието на сближението, както и сблъсъкът на предубеждения в мултикултурална Европа. След края на семинарите жените, които са участвали в тях, както и други самодейни актриси, репетираха, за да направят спектакъл, който бе представен няколко пъти пред национална публика през пролетта и лятото на 2009 г. Накрая и трите театрални произведения бяха представени по време на фестивала, организиран в рамките на програмата в Атина на 15 и 16 май 2009 г.