Италия

Фондация Аида (Fondazione AIDA) (Италия) представя:
„Hijab. Границата, гласове на жени и погледи сред скрития и свещения свят на забрадката”
Нова театрална продукция на Фондация Аида (Fondazione Aida) „Hijab. Границата, гласове на жени и погледи сред скрития и свещения свят на забрадката” представя художествено цяло, съчинено от жени от Палестина, Мароко, Бразилия, Италия и Алжир, с участието само на две професионални актриси. Произведението е организирано около историите на седем жени, които изразяват становищата на всички жени, участвали в театралните семинари на Reconc Art, и представлява опит за културно посредничество, който показва, че изкуството може да постави въпроси за същността на границите и промяната на възгледите, като се започне от границата, която всеки носи у себе си. Забрадката (hijab) бе определена от жените като: предел, близост, идентичност, разнообразие, стена, граница. Сцените на произведението представят гледищата на жените и на целия свят. Гледища, които предлагат гостоприемство или пък те отдалечават, забранени желания, гледища отвъд границата. Гледища, които ни задължават всички да се вгледаме в себе си.
Едно представление, което съдържа гласа в различни форми: като звук, поетически битки, песни, излияния, митове и различни преводи на различни езици.
Произведението бе написано от: Сузанна Бисоли (Susanna Bissoli), Летиция Куинтавала (Letizia Quintavalla)
Играят: Сузанна Бисоли (Susanna Bissoli), Джамила Чтиуи (Jamila Chtioui), Батул Ханифе (Batul Hanife), Салиха Самар Укази (Saliha Samar Oukazi), Нажат Резки (Najat Rezki), Тути Шиебер (Tutti Shieber), Росана Сфрагара (Rosanna Sfragara)
Отговорен учен: Габриел Мария Сала (Gabriel Maria Sala)
Помощник-режисьор: Ирене Фйораванте (Irene Fioravante)
Осветление: Масимо Конзоли (Massimo Consoli)
Костюми: Соня Мирандола (Sonia Mirandola)
Техник: Матиа Кобе (Mattia Cobbe)
Отговорни за сцената: Роберто Терибле (Roberto Terribile), Мери Малагути (Meri Malaguti)
Управленска поддръжка: Елена Спола (Elena Spola)
Връзки с печата: Лара Тривелин (Lara Trivellin)
Произведението се играе на италиански език. Пълният текст е приложен тук.
Преводът на произведението на гръцки език се намира тук, а на английски език тук.
Произведението е представено в Гърция на 15-16 май в театър Атинаис.
Представления на италианското произведение „Hijab. Границата, гласове на жени и погледи сред скрития и свещения свят на забрадката” бяха осъществени на:
8-9 май в театър Филипини (Filippini) във Верона,
на 19 юни във Фестивал Еуропео дел Театро ди Сцена ед Урбано (Festival Europeo del Teatrο dr Scena ed Urbano) в Мантуа,
18-19 юли във Фестивал делле Орестиади в Гибелина Синчили (Festival delle Orestiadi στη Gibellina Sicily),
25 септември Спацио Мил в Сесто Сан Джиовани (Spazio Mil στο Sesto San Giovanni) (Милано),
24 октомври на ХV годишнина но Асоциацията Ева в Бреша (XV Anniversario dell’ Associazione Eva στη Brescia
Снимки:

                                              

Video: