Новини и събития

Окончателното издание на резултатите на програмата е вече отпечатано.
Можете да го свалите от website или да го поискате от участниците в програмата в отпечатан вариант.