Преглед

Фестивал
На 15 и 16 май 2009 г. в Атина се проведе двудневен международен фестивал, който събра всички, които участват в програмата от трите страни, както и културни организации, хора на изкуството и граждани, за да видят резултатите на програмата, да обсъдят нейните изводи и да покажат позитивното си отношение към мултикултурална Европа. Фестивалът обхвана трите театрални спектакъла, художествена изложба и конференция за обявяване на резултатите от конференцията.
За повече информация свалете аналитичната   програма и  nпоканата.