Контакти

Координатор

Център за изследователско развитие ПРИЗМА (ГР)
За връзка: Фули ПАПАГЕОРГИУ,
Мирто АДАМАНТИАДИ
Email: fouli.papageprgiou@prismanet.gr   m.adamantiadi@prismanet.gr
URL: www.prismanet.gr


Съорганизатори

Академия за балканска цивилизация (БГ)
За връзка: Кирил Топалов.
E-mail: ktopalov@abv.bg


Фондация АИДА (ИТ)
За връзка: Мери Малагути, Елена Спола
E-mail: fondacione@f-aida.it
URL : www.fondacioneaida.it


Артистична трупа „Алектон”
За връзка: Костас Картеляс
E-mail: alekton@otenet.gr


Спомагателен член

Гръцки център на Международния театрален институт (ITIGR)
За връзка: Неофитос Паонайоту, Тодорис Абазис
E-mail: itigr@otenet.gr
URL: www.hellastheatre.gr